-

CABINET PRIVAT Dr. Isac Eduard: Consultatia gratuita la prezentarea cu bilet de trimitere !
Buzau, Blvd. Unirii, Bl. B2.
TELEFON

marți, 23 februarie 2010

criterii schizofrenie

Criteriile de diagnostic pentru Schizofrenie
A Simptome caracteristice două (sau mai multe) dintre următoarele simptome,
fiecare prezent o porţiune semnificativă de timp în cursul unei perioade de
o lună (sau mai puţin, dacă sunt tratate cu succes)
(1) idei delirante,
(2) halucinaţii,
(3) limbaj dezorganizat (de ex., deraieri frecvente sau incoerentă);
(4) comportament catatomc sau flagrant dezorganizat,
(5) simptome negative, adică aplatizare afectivă, alogie sau avohtie.
Notă: Este necesar numai un singur simptom de la criteriul A, dacă ideile
delirante sunt bizare ori halucinaţiile constau dmtr -o voce care comentează
continuu comportamentul sau gândurile persoanei, ori două sau mai multe
voci care conversează între ele
B Disfunctie socială/profesională. O porţiune semnificativă de timp de la
debutul perturbăm, unul sau mai multe domenii majore de funcţionare,
cum ar fi serviciul, relaţiile mterpersonale ori autoîngnjirea, sunt
considerabil sub nivelul atins anterior debutului (sau când debutul are loc în
copilărie ori în adolescentă, incapacitatea de a atinge nivelul aşteptat de
realizare mterpersonală, şcolară sau profesională)
C Durata Semne continue ale perturbăm persistând timp de cel puţin 6 luni.
Această perioadă de 6 luni trebuie să includă cel puţin o lună (sau mai puţin,
dacă sunt tratate cu succes) de simptome care satisfac criteriul A (adică,
simptome ale fazei active) si poate include perioade de simptome prodromale
sau reziduale în cursul acestor perioade prodromale sau reziduale, semnele
perturbăm se pot manifesta numai prin simptome negative ori două sau mai
multe simptome menţionate la criteriul A , prezente într-o formă atenuată (de
ex, convingeri stranii, experienţe perceptuale insolite)
D Excluderea tulburăm schizoafective şi a tulburăm afective Tulburarea
schizoafectivă si tulburarea afectivă cu elemente psihotice au fost excluse,
deoarece fie (1) nici un fel de episoade depresive majore, maniacale sau
mixte nu au survenit concomitent cu simptomele fazei active, ori (2) dacă
episoadele au survenit în timpul simptomelor fazei active, durata lor totală
a fost mai scurtă în raport cu durata perioade lor, activă si reziduală
E Excluderea unei substanţe/condiţii medicale generale Perturbarea nu se
datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex , un drog de
abuz, un medicament) sau unei condiţii medicale generale
F Relaţia cu o tulburare de dezvoltare pervasivă Dacă există un istoric de
tulburare autistă sau de altă tulburare de dezvoltare pervasivă, diagnosticul
adiţional de schizofrenie este pus, numai dacă idei delirante sau halucinaţii
proeminente sunt, de asemenea, prezente timp de cel puţin o lună (sau mai
puţin, dacă sunt tratate cu succes)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu