-

CABINET PRIVAT Dr. Isac Eduard: Consultatia gratuita la prezentarea cu bilet de trimitere !
Buzau, Blvd. Unirii, Bl. B2.
TELEFON

duminică, 13 iunie 2010

Principiile centrale psihoterapie adleriana

Principiile centrale

Toti adlerienii din lume sunt de acord cu principiile de baza ale psihologiei individuale. Ele se intrepatrund, dar le enumeram separat pentru o prezentare didactica.
Holism
Persoana este un întreg, fãrã diviziuni sau bariere interioare, si ceea ce face, gândeste si simte este unitar, îndreptat spre realizarea scopului personal, unic. Persoana face parte dintr-un întreg mai mare, societatea. Societatea apartine omenirii, întregul si mai larg.
La fel omenirea, pãmântul, este al cosmosului, într-o succesiune de întreguri tot mai cuprinzãtoare.
Unicitate
Fiecare persoanã este unicã.

Finalism
 - teleologie
Fiecare individ are un scop, unic, în viata sa. De obicei acest scop nu este constient, dar individul se miscã spre el, mereu. Viata este o continuã miscare spre realizarea scopului personal.

Subiectivism
Omul întelege lumea în felul sãu propriu, subiectiv. Vedem ceea ce vrem si ignorãm ceea ce nu se potriveste cãutãrilor noastre.
Sentiment de comuniune sociala
Toti oamenii au capacitatea de a se ajuta reciproc, de a fi interesati de binele celorlalti.

Împreunã, principiile pot descrie omul în felul urmãtor:
Individul se miscã spre realizarea scopului sãu unic, personal, ghidându-se cu un set de convingeri create de el din primii ani de viatã, subiective, cu care rezolvã sarcinile vietii în stil propriu, stil cu atât mai sãnãtos cu cât este mai util siesi si celorlalti.Începuturi  - Alfred Adler
"Un sistem psihologic are o legãturã inseparabilã cu filosofia de viatã a celui care îl formuleazã. De îndatã ce îsi oferã sistemul lumii, acesta place indivizilor, atât amatori cât si profesionisti, cu o gândire similarã si le oferã o fundatie stiintificã pentru o atitudine fatã de viatã pe care o dobândiserã anterior."
Alfred Adler
Alfred Adler (1870-1937) a înteles omul într-un mod unic la acea vreme. El si-a elaborat pãrerile despre personalitate treptat, încã din anii când era coleg cu Sigmund Freud si ceilalti membri ai Societãtii Psihologice de Miercuri.

Viziunea lui Adler era atât de diferitã de cea psihanaliticã, încât Sigmund Freud l-a invitat sã îsi expunã perspectiva în fata grupului. Adler si-a prezentat ideile la douã întâlniri consecutive, la finalul cãrora a fost limpede cã nu mai poate rãmâne în grup. A demisionat din functia de Presedinte al Societãtii Psihanalitice si din cea de
co-editor al jurnalului lor, iar aproximativ jumãtate din grup a plecat cu el, sã functioneze independent. Era anul 1911.

Adler publicã prima sa lucrare majorã, "Constitutia Nevroticã". În 1913 el îsi re-numeste grupul Societatea pentru Psihologie Individualã. Este actul de nastere, oficial, al psihologiei individuale.

Dupã ce se întoarce de pe front (Primul Rãzboi Mondial), Adler începe sã sublinieze sentimentul social în scrierile sale. Este convins cã oamenii au nevoie sã se ajute mai mult, reciproc.

Organizeazã echipe de consultantã educativã pentru educarea copiilor, în scolile publice vieneze. Este invitat si face primul sãu tur de lecturi în Statele Unite ale Americii.

Adler devine profesor adjunct la Columbia University, începe sã îsi schimbe baza de operatiuni de la Viena la New York City.

Publicã numeroase articole si cãrti de psihologie individualã.

Dezvoltare - Statele Unite ale Americii
 
"Statele Unite sunt ca un ocean. Individul are posibilitãti infinite de a se dezvolta într-o asemenea tarã; dar el are de surmontat si dificultãti mai mari. Imboldul la ambitie este serios, dar si competitia este foarte ascutitã. În Europa încã se înoatã într-o cadã de baie; viata este circumscrisã, oportunitãtile sunt putine si nevoia
de cunoastere [psihologicã] este limitatã."
Alfred Adler

În 1932 
Adler devine profesor la Long Island College of Medicine, prima sa pozitie academicã full-time în Statele Unite.

În 1934 Austria este cuceritã de fascistii sãi, iar miscarea
psiho-educationalã a lui Adler este suprimatã.

La 28 mai 1937, în Aberdeen, Scotia, Alfred Adler se stinge din viatã. Agenda sa din acea zi era plinã cu evenimente la care urma sã participe.

Rudolf Dreikurs (1897-1972) a rãspândit si dezvoltat psihologia individualã în Statele Unite neobosit, "având impact asupra a milioane de nord-americani" (Encyclopedia Britannica).

Nãscut la Viena la 8 februarie 1897, unde a absolvit facultatea de medicinã în 1923, Dreikurs a pãrãsit Austria datoritã nazismului si s-a mutat în Brazilia, în 1937. De acolo s-a stabilit la Chicago, în 1939, unde a început lupta, de unul singur, pentru recunoasterea si acceptarea psihologiei individuale.

În timp ce multi alti adlerieni europeni îsi ascundeau loialitatea de teama de a nu fi acceptati, Dreikurs a declarat deschis cã este adlerian si a pregãtit urmasi, cu mare succes. Practic de unul singur, a reînviat psihologia individualã.

În 1940 el a început Individual Psychology News, un buletin pentru informarea reciprocã a grupurilor adleriene. La al 4-lea an de publicare acesta ajunsese un jurnal larg publicat, numindu-se Individual Psychology Bulletin. Dupã înfiintarea Societãtii Americane de Psihologie Adlerianã în 1952, a devenit organul stiintific oficial al societãtii, sub noul nume deAmerican Journal of Individual Psychology. Acum integra întreaga miscare adlerianã din lume. În 1957 Heinz L. Ansbacher, Profesor de Psihologie la Universitatea din Vermont, a preluat editarea lui si i-a schimbat numele în The Journal of Individual Psychology. Sub conducerea lui, jurnalul si-a mentinut standarde academice înalte, marcã dupã care
se recunoaste si în prezent.

În prezent jurnalul este cea mai prestigioasã publicatie adlerianã din lume.

Între timp au început sã se publice si alte jurnale adleriene, în Statele Unite, Canada si Europa de Vest.

Asociatia Internationalã a Psihologiei Individuale are întâlniri de trei ori pe an pentru delegati din toate tãrile.

Prezent
La ora actualã, psihologia adlerianã are centre, clinici, scoli si institute în toatã lumea. Cel mai rãspânditã este în Statele Unite ale Americii.

Aproximativ 90% din cercetarea mondialã în psihologie se face în Statele Unite ale Americii.

APPAR - România


În România psihologia individualã este reprezentatã oficial de Asociatia pentru Psihologie si Psihoterapie Adlerianã din România
 - APPAR, cu sediul la Bucuresti. Orientarea si standardele APPAR sunt nord-americane.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu